තත්‍ය කාලීන ප්‍රතිදීප්ත ප්‍රමාණාත්මක PCR පද්ධතිය

කෙටි විස්තරය:

Q9600 යනු විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සහ වෛද්‍ය භාවිතා කරන්නන් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති ප්‍රතිදීප්ත ප්‍රමාණාත්මක PCR උපකරණයකි.එහි අද්විතීය නියත ධාරා බල සැපයුම සහ කොටස් 6 ක උෂ්ණත්ව පාලන ක්රම මඟින් උපකරණයේ ක්රියාකාරිත්වය සහතික කරයි.PCR නල, 8-ළිං තීරු නල සහ 96-ළිං තහඩු;


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

Q9600 qPCR Flyer-v2.0_页面_1 Q9600 qPCR Flyer-v2.0_页面_2


  • කලින්:
  • ඊළඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන